Les parets de l’Escola d’Humanitats Artkhé també reclamen cultura.

És per aquesta raó que les oferim a joves artistes plàstics per a què hi exposin part de la seva obra.