TERMES I CONDICIONS

DADES FISCALS
Francesc Xavier Bagunyà Romagosa
NIF: 43453733V
C/ Consell de Cent 295, 1r 1a, 08007, Barcelona

POLÍTICA D’ÚS

Condicions generals del portal escolaartkhe.com

 1. Objecte de les condicions generals d’ús
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé, ofereix aquest portal subjecte a les presents Condicions d’Ús.
 • Les presents Condicions Generals d’Ús regulen el règim de visita i utilització dels continguts del portal escolaartkhe.com. Aquestes condicions generals no exclouen la possibilitat que certes informacions o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de l’Escola d’Humanitats Artkhé (situada en URL http://www.escolaartkhe.com) se sotmetin a unes condicions especials d’ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l’Usuari abans de la seva activació. L’Usuari que accedeixi a la seva informació, contingut o notícies accepta voluntària i inequívocament el contingut de les presents condicions d’utilització. Si no està d’acord amb el contingut de les presents condicions generals d’utilització, haurà d’abstenir-se de navegar pel present portal, abandonant-lo en aquest mateix moment.
 1. Prestacions i contingut del portal escolaartkhe.com:
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé pretén informar als usuaris del portal sobre la seva Organització i les seves Activitats , per a això ofereix a través de la pàgina web les prestacions, informacions i facilitats complementàries a l’Usuari que es detallen a continuació:  Accés a la informació sobre l’escola des del seu origen.
 b. Accés a les activitats dutes a terme i en curs. c. Accés als diferents cursos. d. Accés a Galeries d’Imatges e. Accés a les últimes notícies.
 • A fi de dotar a l’Usuari del suport que si escau pugui precisa, l’Escola d’Humanitats Artkhé proporciona detall de la seva ubicació així com dels diferents mitjans de contacte.
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé podrà, en un futur, proporcionar a l’Usuari nous continguts, informacions o facilitats addicionals.
 1. Responsabilitat pel procés i ús dels continguts en Internet:
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l’Usuari pugui accedir a través del portal “escolaartkhe.com”. L’Usuari accepta expressament deixar exempt a l’Escola d’Humanitats Artkhé de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal “escolaartkhe.com” .
 • L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió.
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d’un altre Usuari de “escolaartkhe.com”, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.
 1. Responsabilitat per l’ús d’enllaços a través del portal “escolaartkhe.com”:
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals el Client accedeixi per mitjà d’un enllaç (“link”) inclòs al portal “escolaartkhe.com”. El portal “escolaartkhe.com” pot contenir vincles a altres pàgines web, en què les pràctiques d’informació i condicions d’ús poden ser diferents de les de “escolaartkhe.com”. Per això, els usuaris hauran de consultar les notificacions de privadesa de les altres pàgines a les quals accedeixin; ja que l’Escola d’Humanitats Artkhé no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des de “escolaartkhe.com”.
 • Per tant, “escolaartkhe.com” declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s’inclogui fos d’aquest lloc web i no gestionada per “escolaartkhe.com”.
 • Escola d’Humanitats Artkhé no serà responsable dels danys causats a l’Usuari per la consulta o ús dels continguts o informacions oferts per una pàgina web l’accés de la qual s’hagi produït per mitjà d’un enllaç inclòs al portal “escolaartkhe.com”.
 • Xarxes Socials: Aquest portal podrà fer-se ressò de tots els continguts publicats en la web a través de xarxes socials o pàgines web de tercers sempre que s’indiqui la font d’origen de la notícia.
 1. Propietat Intel·lectual i Industrial:
 • L’Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins del portal “escolaartkhe.com” estan protegits per la legislació sobre drets d’autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a l’Escola d’Humanitats Artkhé, que és titular exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i especialment, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 • En conseqüència, l’Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d’Ús, sent l’únic responsable del seu incompliment enfront de Tercers.
 • L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal “escolaartkhe.com” constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l’Escola d’Humanitats Artkhé, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.
 • El títol i els drets de propietat sobre el portal “escolaartkhe.com” seran en tot cas titularitat de l’Escola d’Humanitats Artkhé, de tal forma que l’Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d’autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de l’Escola d’Humanitats Artkhé que apareguin al portal “escolaartkhe.com”.
 • L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i informacions del portal “escolaartkhe.com”per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als Usuari cap a altres organitzacions.
 • L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del portal “escolaartkhe.com” que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’Escola d’Humanitats Artkhé o de tercers, o que vulneri l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a l’Escola d’Humanitats Artkhé enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es present enfront d’ella com a conseqüència d’aquest ús.
 • L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per mitjà de l’ús del portal “escolaartkhe.com”. qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a l’Escola d’Humanitats Artkhé o a tercers, així com d’introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls Activi X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que infringeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.
 • Totes les imatges i vídeos que apareixen publicades al portal “escolaartkhe.com” són de la seva única propietat sent l’Escola d’Humanitats Artkhé el titular dels Drets d’Imatge. Qualsevol utilització d’aquestes imatges i/o vídeos haurà de ser sol·licitada a l’Escola d’Humanitats Artkhé C/ Consell de Cent Nº295 1r 1a. CP. 08007 Barcelona o al telèfon 930089957 o correu electrònic: info@escolaartkhe.com
 1. Responsabilitat de l’Escola d’Humanitats Artkhé pel funcionament del portal “escolaartkhe.com”:
 • Tampoc l’Escola d’Humanitats Artkhé serà responsable de l’inadequat funcionament del portal “escolaartkhe.com” si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips de l’Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.
 1. Modificacions:
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació i contingut del lloc web, les seves informacions i prestacions, i les condicions generals d’ús. Aquestes modificacions seran per millorar la pàgina, millorant simultàniament les informacions ofertes a l’usuari. Pel que antecedeix, l’Escola d’Humanitats Artkhé li prega encaridament que procedeixi a la revisió i comprovació de les condicions generals d’ús, cadascuna de les vegades que accedeixi a la web, sent de la seva pròpia responsabilitat el no fer-ho i suposant això que, així i tot, accepta tàcitament el contingut de les mateixes.

CANCEL·LACIONS, CANVIS I DEVOLUCIONS

 • L’Escola d’Humanitats Artkhé es reserva el dret de canviar un professor per causes de força major.
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs o seminari, si el nombre d’alumnes inscrits no arriba als mínims requerits.
 • En cas d’anul·lació d’un curs o seminari, l’alumne pot bescanviar l’import per la matricula d’un altre seminari o rebre la devolució de l’import pagat.
 • Si l’alumne es decanta per canviar de curs o seminari i el preu del triat difereix de l’anul·lat, es procedirà al pagament o reemborsament de la diferència.
 • Si per causa justificada un alumne no pot iniciar el curs al qual s’ha matriculat, l’Escola d’Humanitats Artkhé li retornarà el total de l’import pagat.
 • Un cop iniciat el curs, no tindrà dret a cap devolució.
 • Les eventuals devolucions es realitzaran mitjançant abonament en compte bancari.

INCIDÈNCIES

 • En cas d’absència o malaltia sobtada d’un professor d’un curs presencial, es farà tot el possible per avisar els alumnes per correu electrònic i per telèfon per tal que no s’hagin de desplaçar fins a l’escola.
 • En cas d’anul·lació d’una classe presencial per absència o malaltia d’un professor, la classe es recuperarà respectant, si és possible, l’horari habitual del curs, o bé acordant amb els alumnes una data i hora convenient.

FORMES DE PAGAMENT

 • Mitjançant targeta de crèdit a través de la plataforma segura Woocommerce (s’accepten Visa, Mastercard i American Express).
 • Mitjançant un ingrés en efectiu o una transferència al compte de Escola Artkhé al Banc de Sabadell ES14 0081 0025 2900 0357 4965
 • Mitjançant domiciliació bancària. L’inscrit haurà de proporcionar les dades personals i bancàries.
 • Pagament en efectiu a la nostra seu.
 • Tots els pagaments han d’haver-se realitzat abans de l’inici del període corresponent
 • Només les assignatures anuals o semestrals es podran pagar fraccionades, ja sigui mensual, trimestral o anualment.
 • L’alumne que desitgi factura, haurà d’indicar-ho en el moment de la inscripció i proporcionar el nom i NIF corresponents.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, l’Escola d’Humanitats Artkhé, posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

1-Àmbit d’aplicació. La present Política resultarà d’aplicació a:

 • A aquelles persones que visitin la pàgina web de l’escola https://www.escolaartkhe.com
 • A aquells que voluntàriament es comuniquin amb l’Escola d’Humanitats Artkhé a través de correu electrònic o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades a la pàgina web de l’escola.
 • A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i/o serveis comercialitzats per l’Escola d’Humanitats Artkhé o que sol·licitin participar en alguna de les accions comercials de l’escola.
 • Als qui formalitzin una relació contractual amb l’Escola d’Humanitats Artkhé mitjançant la compra d’un producte o contractació de qualsevol dels serveis oferts.
 • A qualsevol altre que, directa o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de l’Escola d’Humanitats Artkhé per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política. La contractació dels serveis comercialitzats per l’Escola d’Humanitats Artkhé requereix l’acceptació expressa d’aquesta Política.

L’Escola d’Humanitats Artkhé adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa les dades que faciliti a l’Escola d’Humanitats Artkhé han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables.

En aquest sentit, l’usuari i/o client serà l’únic responsable enfront de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o a l’Escola d’Humanitats Artkhé per l’ús de dades d’una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, l’usuari i/o client que comuniqui les dades personals d’un tercer serà responsable d’haver recaptat l’autorització corresponent del propi interessat, així com de les seves conseqüències en cas contrari.

De la mateixa manera,  l’usuari i/o client que comuniqui dades personals a l’Escola d’Humanitats Artkhé declara ser major d’edat, de conformitat amb el que es disposa en la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a l’Escola d’Humanitats Artkhé. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d’edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà aplicable subsidiària respecte d’aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s’estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitatiu, a través dels formularis de registre i contractes sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en les mateixes.

2-Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

L’Escola d’Humanitats Artkhé, en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l’existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicats l’Escola d’Humanitats Artkhé .

Les finalitats d’aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:

En relació a les “cookies” que l’Escola d’Humanitats Artkhé utilitza en la navegació a través de les seves pàgines web (https://www.escolaartkhe.com) s’emmagatzemen en l’equip terminal de l’usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se a ells, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació del lloc web de l’Escola d’Humanitats Artkhé encara que l’ús d’alguns serveis podrà ser limitat. Si una vegada atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s’hauran d’eliminar aquelles emmagatzemades en l’equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

Tota la informació sobre les cookies utilitzades per l’Escola d’Humanitats Artkhé es troba publicada en la seva Política de Cookies, disponible per a la seva consulta en https://www.escolaartkhe.com

En el cas de l’enviament d’un correu electrònic a l’Escola d’Humanitats Artkhé o d’una comunicació de dades personals a través de qualsevol altre mitjà, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d’aquestes dades per part de l’Escola d’Humanitats Artkhé és l’atenció de les consultes i sol·licituds d’informació que es plantegin sobre els productes de l’escola.

En el cas de formularis de l’Escola d’Humanitats Artkhé que els interessats emplenin per participar en alguna acció comercial de l’Escola d’Humanitats Artkhé, la finalitat serà la de possibilitar aquesta participació, així com l’enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els productes i/o serveis de l’Escola d’Humanitats Artkhé, tret que l’interessat manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la recollida de les seves dades. No obstant això, l’interessat podrà modificar la seva decisió a qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans facilitats per l’Escola d’Humanitats Artkhé per a tal fi.

En la compra o contractació d’un servei i/o producte comercialitzat per l’Escola d’Humanitats Artkhé es recolliran únicament aquelles dades personals que siguin necessaris per establir la relació contractual i possibilitar l’adquisició per part dels clients.

3-Termini de conservació de les dades personals

L’Escola d’Humanitats Artkhé conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades.

4-Destinataris de les dades personals

Els destinataris de les dades personals recollits per l’Escola d’Humanitats Artkhé seran els següents:

 • Els propis empleats de l’Escola d’Humanitats Artkhé en el compliment de les seves funcions.
 • Els proveïdors de l’Escola d’Humanitats Artkhé que intervinguin en la comercialització de productes  i/o serveis oferts per l’Escola d’Humanitats Artkhé, en el cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos.
 • Els proveïdors de l’Escola d’Humanitats Artkhé que intervinguin en els processos d’Atenció al Client, comercialització i/o millora dels productes i serveis oferts per l’Escola d’Humanitats Artkhé .
 • Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en el cas que l’Escola d’Humanitats Artkhé fos requerit conforme a la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.

5-Drets dels usuaris i exercici dels mateixos

Els usuaris podran exercitar en qualsevol moment els següents drets reconeguts pel Reglament General de Protecció de Dades:

Dret d’accés

Els usuaris tenen dret a obtenir de l’Escola d’Humanitats Artkhé informació sobre si s’estan tractant dades personals que li concerneixin, a accedir als mateixos i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.

Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals

Els usuaris podran sol·licitar la còpia de les dades personals emmagatzemades per l’Escola d’Humanitats Artkhé.

Dret de rectificació

Els usuaris tenen dret al fet que l’Escola d’Humanitats Artkhé rectifiqui les seves dades personals en el cas que fossin inexactes o incomplets.

Dret de supressió

Els usuaris tenen dret al fet que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquests ja no resultin necessaris per a la finalitat per la qual van ser proporcionats o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.

Dret de limitació del tractament

Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s’apliquin als mateixos les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l’art. 18 del Reglament General de Protecció de Dades.

Dret a la portabilitat

Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l’usuari i hagin estat facilitats per aquest.

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents formes:

Tant si són clients de l’Escola d’Humanitats Artkhé com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l’enviament d’una comunicació per e-mail a l’adreça info@escolaartkhe.com o bé mitjançant l’enviament d’una petició acompanyada del seu D.N.I. o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, dirigida a l’Escola d’Humanitats Artkhé, C/ Consell de Cent, 295 1º 1ª, 08007, Barcelona, especificant el dret que desitgen exercir.

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, l’Escola d’Humanitats Artkhé es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte de les mateixes, conforme a l’establert en l’art. 12.5 del Reglament General de Protecció de Dades.

6-Autoritat de control

Els usuaris i/o clients podran dirigir-se a l’autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no ha estat realitzat conforme a la legislació vigent.

L’autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de contacte de les quals es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php.

7-Transferències internacionals de dades

En aquells productes i serveis de l’Escola d’Humanitats Artkhé en els quals es requereixi la realització de transferències internacionals per possibilitar la prestació dels mateixos, aquesta circumstància serà recollida en les Condicions Específiques que siguin aplicables al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest de forma prèvia a les mateixes.

8-Mesures de Seguretat

L’Escola d’Humanitats Artkhé estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

9-Responsabilitat

L’Escola d’Humanitats Artkhé no es fa responsable de l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l’usuari i/o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l’execució del contracte o relacions comercials que l’uneixin a l’Escola d’Humanitats Artkhé.

Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.