TERMES I CONDICIONS

DADES FISCALS
Francesc Xavier Bagunyà Romagosa
NIF: 43453733V
C/ Consell de Cent 295, 1r 1a, 08007, Barcelona

POLÍTICA D’ÚS

Condicions generals del portal escolaartkhe.com

 1. Objecte de les condicions generals d’ús
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé, ofereix aquest portal subjecte a les presents Condicions d’Ús.
 • Les presents Condicions Generals d’Ús regulen el règim de visita i utilització dels continguts del portal escolaartkhe.com. Aquestes condicions generals no exclouen la possibilitat que certes informacions o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de l’Escola d’Humanitats Artkhé (situada en URL http://www.escolaartkhe.com) se sotmetin a unes condicions especials d’ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l’Usuari abans de la seva activació. L’Usuari que accedeixi a la seva informació, contingut o notícies accepta voluntària i inequívocament el contingut de les presents condicions d’utilització. Si no està d’acord amb el contingut de les presents condicions generals d’utilització, haurà d’abstenir-se de navegar pel present portal, abandonant-lo en aquest mateix moment.
 1. Prestacions i contingut del portal escolaartkhe.com:
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé pretén informar als usuaris del portal sobre la seva Organització i les seves Activitats , per a això ofereix a través de la pàgina web les prestacions, informacions i facilitats complementàries a l’Usuari que es detallen a continuació:  Accés a la informació sobre l’escola des del seu origen.
 b. Accés a les activitats dutes a terme i en curs. c. Accés als diferents cursos. d. Accés a Galeries d’Imatges e. Accés a les últimes notícies.
 • A fi de dotar a l’Usuari del suport que si escau pugui precisa, l’Escola d’Humanitats Artkhé proporciona detall de la seva ubicació així com dels diferents mitjans de contacte.
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé podrà, en un futur, proporcionar a l’Usuari nous continguts, informacions o facilitats addicionals.
 1. Responsabilitat pel procés i ús dels continguts en Internet:
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l’origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l’Usuari pugui accedir a través del portal “escolaartkhe.com”. L’Usuari accepta expressament deixar exempt a l’Escola d’Humanitats Artkhé de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal “escolaartkhe.com” .
 • L’Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió.
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d’un altre Usuari de “escolaartkhe.com”, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.
 1. Responsabilitat per l’ús d’enllaços a través del portal “escolaartkhe.com”:
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals el Client accedeixi per mitjà d’un enllaç (“link”) inclòs al portal “escolaartkhe.com”. El portal “escolaartkhe.com” pot contenir vincles a altres pàgines web, en què les pràctiques d’informació i condicions d’ús poden ser diferents de les de “escolaartkhe.com”. Per això, els usuaris hauran de consultar les notificacions de privadesa de les altres pàgines a les quals accedeixin; ja que l’Escola d’Humanitats Artkhé no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des de “escolaartkhe.com”.
 • Per tant, “escolaartkhe.com” declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s’inclogui fos d’aquest lloc web i no gestionada per “escolaartkhe.com”.
 • Escola d’Humanitats Artkhé no serà responsable dels danys causats a l’Usuari per la consulta o ús dels continguts o informacions oferts per una pàgina web l’accés de la qual s’hagi produït per mitjà d’un enllaç inclòs al portal “escolaartkhe.com”.
 • Xarxes Socials: Aquest portal podrà fer-se ressò de tots els continguts publicats en la web a través de xarxes socials o pàgines web de tercers sempre que s’indiqui la font d’origen de la notícia.
 1. Propietat Intel·lectual i Industrial:
 • L’Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins del portal “escolaartkhe.com” estan protegits per la legislació sobre drets d’autor i que els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a l’Escola d’Humanitats Artkhé, que és titular exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i especialment, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 • En conseqüència, l’Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d’Ús, sent l’únic responsable del seu incompliment enfront de Tercers.
 • L’Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d’enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal “escolaartkhe.com” constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l’Escola d’Humanitats Artkhé, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.
 • El títol i els drets de propietat sobre el portal “escolaartkhe.com” seran en tot cas titularitat de l’Escola d’Humanitats Artkhé, de tal forma que l’Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial (gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d’autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de l’Escola d’Humanitats Artkhé que apareguin al portal “escolaartkhe.com”.
 • L’Usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i informacions del portal “escolaartkhe.com”per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als Usuari cap a altres organitzacions.
 • L’Usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús del portal “escolaartkhe.com” que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’Escola d’Humanitats Artkhé o de tercers, o que vulneri l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a l’Escola d’Humanitats Artkhé enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es present enfront d’ella com a conseqüència d’aquest ús.
 • L’Usuari s’abstindrà de dur a terme per mitjà de l’ús del portal “escolaartkhe.com”. qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a l’Escola d’Humanitats Artkhé o a tercers, així com d’introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls Activi X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d’activitat o pràctica que infringeixi els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d’Internet.
 • Totes les imatges i vídeos que apareixen publicades al portal “escolaartkhe.com” són de la seva única propietat sent l’Escola d’Humanitats Artkhé el titular dels Drets d’Imatge. Qualsevol utilització d’aquestes imatges i/o vídeos haurà de ser sol·licitada a l’Escola d’Humanitats Artkhé C/ Consell de Cent Nº295 1r 1a. CP. 08007 Barcelona o al telèfon 930089957 o correu electrònic: info@escolaartkhe.com
 1. Responsabilitat de l’Escola d’Humanitats Artkhé pel funcionament del portal “escolaartkhe.com”:
 • Tampoc l’Escola d’Humanitats Artkhé serà responsable de l’inadequat funcionament del portal “escolaartkhe.com” si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips de l’Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.
 1. Modificacions:
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació i contingut del lloc web, les seves informacions i prestacions, i les condicions generals d’ús. Aquestes modificacions seran per millorar la pàgina, millorant simultàniament les informacions ofertes a l’usuari. Pel que antecedeix, l’Escola d’Humanitats Artkhé li prega encaridament que procedeixi a la revisió i comprovació de les condicions generals d’ús, cadascuna de les vegades que accedeixi a la web, sent de la seva pròpia responsabilitat el no fer-ho i suposant això que, així i tot, accepta tàcitament el contingut de les mateixes.

CANCEL·LACIONS, CANVIS I DEVOLUCIONS

 • L’Escola d’Humanitats Artkhé es reserva el dret de canviar un professor per causes de força major.
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé es reserva el dret d’ajornar i/o anul·lar qualsevol curs o seminari, si el nombre d’alumnes inscrits no arriba als mínims requerits.
 • En cas d’anul·lació d’un curs o seminari, l’alumne pot bescanviar l’import per la matricula d’un altre seminari o rebre la devolució de l’import pagat.
 • Si l’alumne es decanta per canviar de curs o seminari i el preu del triat difereix de l’anul·lat, es procedirà al pagament o reemborsament de la diferència.
 • Si per causa justificada un alumne no pot iniciar el curs al qual s’ha matriculat, l’Escola d’Humanitats Artkhé li retornarà el total de l’import pagat.
 • Un cop iniciat el curs, no tindrà dret a cap devolució.
 • Les eventuals devolucions es realitzaran mitjançant abonament en compte bancari.

INCIDÈNCIES

 • En cas d’absència o malaltia sobtada d’un professor d’un curs presencial, es farà tot el possible per avisar els alumnes per correu electrònic i per telèfon per tal que no s’hagin de desplaçar fins a l’escola.
 • En cas d’anul·lació d’una classe presencial per absència o malaltia d’un professor, la classe es recuperarà respectant, si és possible, l’horari habitual del curs, o bé acordant amb els alumnes una data i hora convenient.

FORMES DE PAGAMENT

 • Mitjançant targeta de crèdit a través de la plataforma segura Woocommerce (s’accepten Visa, Mastercard i American Express).
 • Mitjançant un ingrés en efectiu o una transferència al compte de Escola Artkhé al Banc de Sabadell ES14 0081 0025 2900 0357 4965
 • Mitjançant domiciliació bancària. L’inscrit haurà de proporcionar les dades personals i bancàries.
 • Pagament en efectiu a la nostra seu.
 • Tots els pagaments han d’haver-se realitzat abans de l’inici del període corresponent
 • Només les assignatures anuals o semestrals es podran pagar fraccionades, ja sigui mensual, trimestral o anualment.
 • L’alumne que desitgi factura, haurà d’indicar-ho en el moment de la inscripció i proporcionar el nom i NIF corresponents.

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

1- Política de privadesa de dades escolaartkhe.com

 • A través del present document l’Escola d’Humanitats Artkhé, informa als seus usuaris sobre la seva política de protecció de dades personals.

2- Confidencialitat i protecció de dades:

 • En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, modificada per Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, (Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal), les dades objecte de tractament que l’usuari faciliti a L’Escola d’Humanitats Artkhé a través de l’apartat de Formulari, Contacte, no podran usar-se per a finalitats incompatibles amb aquelles per les quals les dades haguessin estat recollides.
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del Text Legal anteriorment citat. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment de l’usuari. A l’efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Escola d’Humanitats Artkhé informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l’Escola d’Humanitats Artkhé i sota la seva responsabilitat.
 • Escola d’Humanitats Artkhé informa a l’Usuari sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per la l’Escola d’Humanitats Artkhé.
 • Aquests drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l’Usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça : Escola d’Humanitats Artkhé, C/ Consell de Cent 295 1r 1a. CP. 08007 Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari de connexió, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant document fefaent.
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients, i així, de conformitat amb l’establert en la LOPD i en la normativa de desenvolupament, el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades i/o fotos als fitxers automatitzats existents en l’Escola d’Humanitats Artkhé i al tractament automatitzat dels mateixos.
 • En el supòsit d’haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l’Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent l’Escola d’Humanitats Artkhé un mer informat de la mateixa.
 • Escola d’Humanitats Artkhé es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establert pel Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.

3- Drets d’Imatge:

 • Els participants autoritzen expressament, al fet que l’Escola d’Humanitats Artkhé pugui utilitzar indistintament totes les imatges, fotografies, *vídeos, material gràfic, etc, (d’ara endavant “les Imatges”) o part de les mateixes en les quals intervenen els participants en el marc des les activitats generals realitzades.
 • Aquesta autorització no se circumscriu a un àmbit temporal o territorial determinats, per la qual cosa l’Escola d’Humanitats Artkhé, podrà utilitzar aquestes Imatges, o part de les mateixes, en tots els països del món sense limitació geogràfica de cap classe.
 • Aquesta autorització s’entén concedida per a la utilització de les imatges, o part de les mateixes, en les quals apareix com a model, entrevistat, narrador o participant, en l’àmbit i finalitats de les activitats realitzades a l’Escola d’Humanitats Artkhé, així com qualsevol altre projecte destinat a la promoció de les activitats de l’Escola d’Humanitats Artkhé, en mitjans de comunicació interns o externs a la mateixa, ja tinguin caràcter social, comercial, publicitari o de màrqueting i perquè puguin ser explotats en tots els mitjans coneguts en l’actualitat i els que poguessin desenvolupar-se en el futur. Tot això amb l’única excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l’honor, a la moral i/o a l’ordre públic, en els termes previstos en la legislació vigent a cada país.
 • La present autorització, feta en els termes fixats a la present, s’entén feta amb caràcter gratuït.
 • L’Escola d’Humanitats Artkhé s’eximeix de responsabilitat sobre qualsevol ús que pugui fer un tercer de les Imatges fora de l’àmbit material objecte de la present.

4- Resolució i/o cancel·lació:

 • Si bé, en principi, la durada d’aquest portal és indeterminada, l’Escola d’Humanitats Artkhé es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal escolaartkhe.com sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris.

5- Comunicacions:

 • L’Escola d’Humanitats Artkhé podrà dirigir a l’Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D’igual forma, l’Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a l’Escola d’Humanitats Artkhé per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de la companyia, C/ Consell de Cent 295 1r 1a. CP. 08007 Barcelona o al correu electrònic: info@escolaartkhe.com

6- Llei aplicable i resolució de conflictes:

 • Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d’ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de http://www.escolaartkhe.com se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.